call
Bel ons op +3155 - 843 16 27
free-shipping
Vanaf €500,- gratis verzending

Formulier voor herroeping – Glaswebwinkel.be

(dit formulier alleen invullen en terugzenden (post of e-mail) wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan:

Glaswebwinkel.be

Aruba 13

7332 AD  APELDOORN

NEDERLAND

Mail: info@glaswebwinkel.be

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

de verkoop van de volgende producten: __________________________________________

__________________________________________________________[aanduiding product]*

herroep/herroepen*

Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

___________________________________________________________________

[Ordernummer]_______________________________________________________

[Naam consumenten(en)]_______________________________________________

[Adres consument(en)]_________________________________________________

____________________________________________________________________

[Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

_______________________________________________________________________

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.