call
Bel ons op +3155 - 843 16 27
free-shipping
Vanaf €500,- gratis verzending
Dubbelglas raam

10 handige tips over dubbelglas

1. HR glas of dubbelglas?

Dubbelglas is de verzamelnaam van de verschillende soorten isolatieglas. Isolerend glas bestaat uit een binnenruit, het spouwkader/spouw en de buitenruit.  De isolerende werking ontstaat door de hermetisch afgesloten spouw te vullen met droge lucht (= luchtgevuld isolatieglas) of met argon gas ( = gasgevuld isolatieglas).

Luchtgevuld isolatieglas is de oudere generatie dubbelglas. Tegenwoordig is dubbelglas gevuld met argon gas en het vaakst toegepast. Een dergelijke isolatieruit wordt dan ook wel HR glas genoemd (hoog rendementsglas).

Grofweg is er binnen dubbelglas dus het onderscheid te maken tussen lucht gevuld isolatieglas en HR glas.

2. Wat is HR glas?

HR glas is de afkorting voor hoog-rendements glas. Waar voorheen luchtgevuld isolatieglas de norm was (in de volksmond ook wel thermopane genoemd), is dat tegenwoordig gasgevuld HR dubbelglas. De gasvulling isoleert beter dan de luchtvulling. Ook is een transparante metaalachtige HR-coating op het glas aangebracht, dat de warmte wat zich in de woning bevindt, weerkaatst. Dit zorgt ervoor dat de warmte niet naar buiten kan verdwijnen. De argon-gasvulling in combinatie met de HR-coating, verhoogd het rendement. De temperatuur in de woning blijft constanter, warmte wordt vastgehouden en de stookkosten gaan omlaag.

De spouwbreedte maakt de classificatie HR, HR+ of HR++. Meer plusjes geeft aan een hoger rendement, dus een betere isolatie.

  • HR = 7 of 10 mm spouwbreedte
  • HR+ = 12 mm spouwbreedte
  • HR++ = 13 of 15 mm spouwbreedte

De classificatie HR++ wordt bereikt bij een spouwbreedte van minimaal 13 mm (U = 1,2 W/m2). Bij een spouwbreedte van 15 mm, wordt de maximaal haalbare waarde U-waarde van 1,1 gehaald.

3. HR glas herkennen, hoe doe je dat?

De spouw (de ruimte tussen de twee glasbladen) bestaat uit een zilverkleurige afstandhouder, ook wel spacer genoemd. Op deze afstandhouder kan een markering geprint staan, waarin onder andere de productiedatum van de ruit wordt weergegeven. Ook de afmeting, dikte, samenstelling en soort kan worden vermeld, waardoor direct is af te lezen of het HR-glas betreft.

Staan er geen codes in de spouw geprint, dan wordt het lastiger om het verschil tussen luchtgevuld isolatieglas en een HR dubbelglas te herkennen. Of het dubbelglas met argon of lucht is gevuld is zonder professionele meetapparatuur niet te zien, maar de HR-coating zorgt wel voor een onderscheidt. De zogeheten vlammetjes test kan uitkomst bieden. Hiervoor kan je een aansteker gebruiken, maar ook de LED-lamp van je mobiele telefoon. Hou je de lichtbron op ongeveer vijf centimeter voor het isolatieglas dan zien je vier vlammetjes / lichtpuntjes. Bij standaard isolatieglas zullen de vier vlammetjes dezelfde kleur hebben, maar bij HR-dubbelglas, zal ééntje een andere kleurtje geven. Dat komt door de HR coating. Zo is het verschil vast te stellen.

De vlammetjes test kan je ook gebruiken om onderscheid te maken tussen de binnen- en buitenruit, mocht de productiesticker niet meer op het iso-glas aanwezig zijn. De productiesticker is in de meeste gevallen aangebracht op de buitenruit. De binnenruit is vaak dunner dan de buitenruit, dan is het makkelijk om te zien. Maar mochten beide glasplaten dezelfde dikte hebben, dan is het verschil zonder de fabricage sticker, niet waar te nemen. Bekijk je het dubbelglas vanuit de woning naar buiten toe, dan zal bij hoogrendementsglas het tweede vlammetje een andere kleur moeten hebben. Andersom gezien, getest vanuit buiten naar binnen, dan zal het derde lichtje een andere kleur geven.

4. Wat kost dubbel glas?

De prijs voor dubbel glas is te berekenen aan de hand van een vanaf prijs, per halve vierkante meter. Door vervolgens de lengte en breedte te berekenen, is het oppervlak vast te stellen. Ook de dikte van het glas heeft invloed op de prijstelling. Hoe groter het glasoppervlak, hoe dikker het glas moet zijn conform de geldende bouwvoorschriften. De dikte van de spouw variabel te kiezen en dit heeft voor de meeste gebruikte spouwbreedtes (7, 10, 12, 13 of 15 millimeter breedte) geen invloed op de kosten van het dubbelglas.

Om een goed vergelijk te maken tussen de diverse glasbedrijven, zal duidelijk moeten zijn of in de prijs voor het dubbelglas de kosten voor het inmeten, vervangen en monteren / zetten van het glas zijn meegenomen, dus de arbeidskosten. Laat je het plaatsen van glas aan de glaszetter over, dan zal je een prijs voor het materiaal, inclusief arbeid ontvangen van het glasbedrijf. Dit is verwerkt in de vierkante meter prijs. Het ontzorgen heeft helaas wel een hogere prijs tot gevolg.

De online-aanbieders van glas verkopen vaak alleen het product, dus zonder het inmeten en arbeidskosten, waardoor direct helder is wat dubbelglas kost.

5. Dikte dubbelglas bepalen

Het zetten van glas is een vak. De glaszetter heeft een opleiding genoten en ervaring opgedaan om glas conform veiligheidsnormen, bouwvoorschriften etc., te plaatsen. Ook kan hij bepalen welke dikte dubbel glas wordt toepast en of er gebruik wordt gemaakt van letselveilig dubbelglas.

Hoeveel ruimte je in de kozijnsponning hebt is als eerste belangrijk om te bepalen wat de maximale dikte van het glas kan zijn. Hou daarbij ook rekening met het PE-glasband dat aan beiden zijden van de ruit moet worden aangebracht en ook met de glaslat die aangebracht moet worden. Zowel het glasband als de glaslatten snoepen ruimte in de kozijnsponning weg.

Een aantal factoren bepalen de dikte van het isolerende glas. Glas toegepast in huizen / gebouwen moet weerstand kunnen bieden tegen de wind. Voorbeeld: in Noord-Holland is de windlast groter dan in het Oosten van Nederland. Nederland is in drie gebieden opgedeeld om de windlast vast te stellen:

  • Gebied 1: Markermeer, Waddeneilanden, Noord-Holland ten noorden van de lijn Heemskerk, Purmerend en Volendam
  • Gebied 2: Groningen, Friesland, Flevoland, Zeeland, Zuid-Holland en het overige deel van Noord-Holand
  • Gebied 3: Het resterende deel van Nederland

Vervolgens wordt er gekeken of het gebouw zich al dan niet in de bebouwde kom bevindt.

Ook de hoogte van het gebouw is van belang. De vijftiende verdieping van een flat zal meer wind te verduren krijgen dan een bungalow in het bos.

Als gebied, hoogte van het gebouw en de ligging (bebouwde kom of niet) zijn vastgesteld wordt de combinatie gemaakt met de maximale afmeting van de betreffende glasplaat. Het onderstaande kaartje en de tabel zullen je helpen bij het bepalen van de juiste glasdikte.

Windgebied glasdikte dubbelglas
Windgebied Nederland glasdikte bepaling dubbelglas

6. Enkel glas isoleren

Een voordelige manier om de energierekening te verlagen is om enkel te vervangen voor HR dubbel glas. De grootste voordelen van thermische isolatie:

  • Vermindering van de stookkosten
  • Het verlaagt de koudeval direct achter het enkel glas (minder trek en koude ‘tocht’ in huis)
  • Verbetering van het wooncomfort
  • Minder condens op de binnenruit

Als je de isolatiewaarde van enkel glas afzet tegen HR++ isolatieglas, dan is de isolatiewaarde van HR dubbelglas ongeveer vijf keer zo hoog. Tegenover standaard isolatieglas is het ongeveer tweemaal zo hoog.

Uitgedrukt in cijfers (hoe lager de U-waarde, des te beter de isolatiewaarde):

HR++ isolatieglas (argon gevuld): U= 1,1 W/m2

Isolatieglas (lucht gevuld): U = 2,7 W/m2

Enkel glas: U = 5,7 W/m2

Bij isolatieglas gebruikt gemaakt van twee glasplaten (de binnen- en buitenruit), dit in tegenstelling tot enkel glas. De licht lichttoetreding is echter nog perfect. Enkel glas laat 90% van het licht door, HR glas 80%.

7. Dubbelglas bestellen

Dubbelglas bestellen ter vervanging van enkel glas is een verstandige investering. Door vermindering van de stookkosten scheelt het in de portemonnee. Niet alleen financieel, ook voor het leefklimaat in de woning is het winst. Een constanter en aangename temperatuur, dit is een prettig voordeel van isolatieglas.

Maak een afweging welk soort dubbel glas je wilt bestellen; HR-glas of standaard isolatieglas? Tegenwoordig is HR glas de standaard en qua prijsstelling zowat gelijk aan standaard isolatieglas.

Bepaal de juiste maatvoering, exact opgemeten in millimeters, waarin het glas geproduceerd moet. voer altijd de glasmaat door, als je dubbelglas gaat bestellen.

Bereken hoe dik het dubbelglas maximaal mag zijn, dus de totale dikte van het glaspakket. Je berekent dit door de dikte van de buitenruit, spouwbreedte en binnenruit bij elkaar op te tellen. Bestel je meerdere isolatieruiten, bereken dan voor iedere ruit afzonderlijke de exacte afmeting. Hoewel kozijn op het eerste gezicht wellicht identiek lijken, wil het nog wel eens verschillen in de afmeting…

Nadat de volledige bestelling is afgerekend, start de productie van het dubbelglas. Om op de correct manier glas te plaatsen mogen glaskit, glasblokjes en PE glasband niet vergeten worden. Als het assembleren van het glas in volle gang is, ontvang je een voorstel voor een leverdatum waarop het glastransport bij je thuis zal leveren.

8. Dubbelglas vervangen, wanneer is dat nodig?

Zodra bij dubbelglas de randafdichting lekt raakt, verdwijnt de droge lucht of het gas uit de spouw. Vochtige lucht komt hiervoor terug, dan heeft de isolatieruit de isolerende werking verloren. Het doorzicht vertroebeld door de waas die zal ontstaan tussen de glasbladen. Dat is het moment om dubbelglas te vervangen.

Ook een betere isolatie kan een reden zijn om tot vervanging over te gaan. Zelfs bij een oudere woning waar al luchtgevuld dubbelglas aanwezig is, kan het voordeel hebben om tot vervanging naar HR glas over te gaan. HR++ glas haalt een hogere U-waarde (isolatiewaarde) wat uiteindelijk de stookkosten verlaagt. Het is in de meeste gevallen de investering waard.

9. Hoe lang gaat dubbelglas mee?

Als dubbelglas op de juiste manier is geplaatst, dus rekening houdende met alle normen om op de juiste manier isolatieglas te zetten, gaat het jaren mee.

Als de spouw lekt raakt, doordat de twee glasbladen niet meer hermetisch afgesloten blijven, ontsnapt de droge lucht of het argon gas. Door het lek komt vochtige lucht binnen en zal het glas aan de binnenkant beslaan en vindt er vochtafzetting plaats. Het glas verliest dan de isolerende werking. Vanuit de glasfabrikant wordt er minimaal tien jaar garantie gegeven dat dubbelglas niet lek zal raken en dat condens of stof zich in die periode niet in de binnenzijde (in de spouw) van de isolatieruit kan afzetten en ophopen. Dus een goed doorzicht wordt vanuit de leverancier gewaarborgd.

De garantie geldt niet bij schade of breuk ontstaan door van buitenkomend onheil of slecht onderhoud aan het glas en de kozijnen. Of als de plaatsing- en bouwvoorschriften niet in acht zijn genomen.

10. Dubbelglas inmeten

Let altijd op als je glas inmeet, je bestelt volgens de glasmaat. De meest eenvoudige manier om vanuit de strakke sponningmaat om te rekenen naar de glasmaat.

Meet als eerste de maat van het kozijn waarin het glas wordt geplaatst. Trek vervolgens acht millimeter van de hoogte af en acht millimeter van de breedte. Zo ontstaat er vier millimeter speling rondom, dat heb je nodig om het glas correct te plaatsen.

Voorbeeld: strakke sponning maat heb je gemeten op 1000 x 1000 mm. Glas bestel je in de glasmaat van 992 x 992 mm.

Mocht je na het lezen van bovenstaande informatie over dubbelglas nog vragen hebben, stuur ons dan gerust een bericht.